Fyris
 


 

Bildarkiv:

 

Gränsträffen Arvika 5-7 aug 2005

"Skolflygkvällen" 16 aug 2005

Flygdag Oskarshamn 21 aug 2005

Trush Commander (med flygfilm tagen av Hasse Wassén)

Flygande häxa   (Film från premiärturen kommer senare då den nu har flygit)

Film ! Elflyg med Matti Kallioma  (13,6 Mb)

Film från skolflygkvällen 27 maj 2008  (3,9 Mb)

Film från invigningsflygningen av "Explosion"  (4,8 Mb, Filmat av Johan Larsson) 

Klubbflygdagen 4 sept. 2010  

Hasse flyger Cessna 310. 5 sept 2010

Bilder från Danelidsdagen 27 augusti 2011 

Bilder från FPV dagen 7 juli 2012 med flygbilder över fältet NYTT !!

Och så en snabbt påkommen film

 

           Drickakassans redovisning finner du här för 2012. (Kräver Microsoft Excel)

 

Uppdaterad 8/6 2012